POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

За нас

Уважаеми гости на сайта , 
Обръщам се към Вас водена от обич към децата и от уважение и респект към родителите , които с грижа и внимание избирате училището, където Вашето дете ще се образова, ще съзрява, ще формира себе си като личност и ще намери приятели в ученето и игрите.
   ЧПЕГ ‘‘Едмънд Бърк ‘‘ град Пловдив е училище с история, учебни традиции и съвременен поглед към качеството на образованието. При нас работят едни от най-всеотдайните и грижовни педагози, които съумяват с любов и търпение да запалят искрата на знанието в децата ни, да отворят за тях прозорчето на прогреса и да помогнат за формирането им като амбициозни и добри хора.
   Приоритет на нашето училище е спокойствието и увереността на родителите, че детето им влиза не просто в образователно-възпитателна институция, а и в училище, където към него има индивидуален подход, позволяващ оптимално разгръщане на потенциала и творческите заложби на ученика. Успешна подготовка на НВО и матурите. Предимство при кандидатстване във ВУЗ . Децата ни учат, пеят, танцуват, рисуват, спортуват, играят и растат обичани!
   Ние предлагаме прием и обучение на ученици в 8 –ми и 9- ти клас –дневна , самостоятелна и форма на обучение:
      • Обучение по утвърдени от МОН учебни програми
      • Малък брой ученици в паралелка –гаранция за интензивно обхващане на децата в учебния час
      • Усилено изучаване на Английски език
      • Целодневно обучение по избор
Фанка Истаткова
www.000webhost.com